ALOHA is vernieuwd!

Sinds mei 2018 is de ALOHA woordenschat beschikbaar voor kinderen/jongeren die niet of nauwelijks kunnen spreken. ALOHA is ontwikkeld door logopedisten, taal- en spraakpathologen met jarenlange ervaring binnen de peuter- en kinderrevalidatie van Sint Maartenskliniek in Nijmegen, in samenwerking met Jabbla en rdgKompagne.

Met de ervaringen en wensen vanuit het werkveld en gebruik makend van recente theoretische inzichten is ALOHA nu nog completer, krachtiger en passender bij de communicatiebehoeften van het kind en zijn sociale omgeving. Wanneer je ALOHA al gebruikt,  is de update gratis. Het is wel nodig de persoonlijke aanpassingen handmatig over te zetten in de update.

Je kan de update voor ALOHA 1 of ALOHA 2 hier downloaden.

Wat is nieuw?

Er zijn inhoudelijke en visuele aanpassingen gebeurd, met o.a. kwalitatievere foto’s, geschiktere symbolen en een uitspraakwoordenboek samengesteld voor de Acapela kinderstemmen Merel en Thijs. Er is een update document beschikbaar waarin de specifieke aanpassingen in ALOHA 1 en ALOHA 2 staan beschreven en hoe je het uitspraakwoordenboek kan opladen. Je kan het uitspraakwoordenboek hier downloaden (klik rechts op de link en kies “Link opslaan als”).

Op dit moment wordt nog gewerkt aan een ALOHA versie voor Mind Express 5. Deze versie wordt binnen enkele maanden beschikbaar gesteld via deze website.

Heb je nog vragen? Je kan hier de originele handleiding terugvinden, hier zijn de aanpassingen wel nog niet in verwerkt.

ALOHA update 1 in december 2020