ME5 5.0.0.2648 update (2 oktober 2020)

In de oktober update van Mind Express 5 kan je vanuit je portaal een specifieke pagina openen in het document. Je wachtwoord ingeven is bovendien gebruiksvriendelijker geworden. Hieronder kan je lezen wat er nieuw en verbeterd is dankzij deze update.

Nieuw

 • Je kon eerder al je documenten linken, bv. in je communicatiebestand naar je mail document gaan. Nu is er een actie waarmee je een specifieke pagina van een document kan openen. Hierdoor kan je bv. vanuit je communicatiebestand naar je inbox van je mail document kan.
 • Je kan nu je licentiewachtwoord weergeven. Je ziet dus wat je typt, wat het invullen makkelijker maakt.

Verbeteringen

 • De pagina-indicator verandert mee. Vroeger werd er steeds een pijl getekend, ook al was Folder geselecteerd.
 • Diverse cloud fixes.
 • De weergave van speciale karakters in documentnamen is verbeterd.
 • Indien je je systeemtaal wijzigt, wordt nu alles weergegeven in deze systeemtaal.
 • Het licentiewachtwoord werd in zeldzame gevallen niet correct opgeslagen.
 • De grammatica werd niet steeds correct toegekend bij het invullen van een vakje.
 • Het venster blokkeerde bij het importeren van een document op de Mind Express website wanneer de serververbinding wegviel.
 • Het “Volledig scherm” werd niet altijd correct gepositioneerd.
 • Bij het importeren van standaard documenten werd SCORE niet correct geïmporteerd.
 • Bij domotica is het probleem met ZWave instellingen opgelost.
 • Bij Windows controle werkt de “Dubbelklik” actie terug.
 • Bij Muziek en Video pauzeert de muziek/video wanneer je naar bewerkingsweergave gaat.