Oktober is O.C.-maand

Wereldwijd lopen er verschillende acties en campagnes om de bewustwording rond ondersteunde communicatie te verhogen. Wij geven deze actie graag meer draagkacht en delen enkele tips over hoe je OC kan implementeren. Onze info is gebaseerd op de “AAC cruise” gemaakt door spraaktherapeuten Judy King en Gillian Rumble.

Tip #1: richt je op woordenschat om te “overleven”. Selecteer de woordenschat op basis van relevantie en frequentie voor de meeste leerlingen. Spendeer voldoende tijd aan die eerste woorden want daar kunnen ze steeds op terugvallen. Je kan dit bekijken als woordenschat die ze gebruiken om te (over)leven.

Tip #2: Ontwikkel vloeiende O.C. door motorplanning. De O.C. leerling kan hierdoor automatisme ontwikkelen. Wanneer ze de plaats en de volgorde van een woord kennen, kunnen ze dit vinden zonder er bewust bij te moeten nadenken.

Tip #3: Oefening baart kunst. Therapeuten Gillian Rumble en Judy King hebben een stapsgewijze methode ontwikkeld om woordenschat te oefenen van een alleenstaand woord tot een volledige zin. De rode draad is om het tempo van de leerling te volgen. De leerling moet eerst een goede kennis hebben van de woordenschat vooraleer hij of zij naar de volgende stap gaat.

Tip #4: Maak O.C. alomtegenwoordig. Door papieren en digitale versies te combineren verhoog je de kansen op inclusiviteit en modelleren. Neem bijvoorbeeld de SCORE wallpaper. Als je deze op de speelplaats omhoog hangt, kunnen vriendjes mee SCORE gebruiken! Je kan het ook als placemat op de keukentafel leggen dan is het zoveel makkelijker om te vertellen over je dag!

Tip #5: Focus altijd op de gebruiker. Varieer in spelletjes en activiteiten om de aandacht en interesse te blijven aanwakkeren. Hebben ze een voorkeur voor een bepaalde animatie of spel? Gebruik dat om de focus te behouden.

SCORE wallpaper.