SCORE inleiding (1/7)

SCORE is een symboolgebaseerd communicatiesysteem met een kern- en een randwoordenschat, dat bestaat uit een papieren versie (low-tech) en uit een dynamische versie in Mind Express. Dit filmpje geeft je een korte inleiding over het ontstaan van SCORE.